BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

segunda-feira, 22 de fevereiro de 2010

FRAME DATA BASE - DEVIL JIN

Devil Jin Frame Data

COMMANDHIT RANGEHIT FRAMESBLOCK ADVHIT ADVCOUNTERHIT ADV
1 h 10 +1 +8 +8
1,1 h,h - -1 +8 +8
1,1,2 h,h,m - -17 SBD SBD
1,2 h,h - -5 +8 +8
1,2,2 h,h,h - -12 +1 +1
1,2,3 h,h,m - +5 TD TD
1,2,3,4 h,h,m,m - ±0 +11 +11
1,2,3,f+4 h,h,m,m - -5 +6 +6
1,2,4 h,h,m - -10 +4 +4
1,2,4~3 h,h,m - -7S UTD UTD
1,2,4~1 h,h,l,m - -6 +3 +3
2 h 10 ±0 +9 +9
2,2 h,h - -13 -2 -2
4~3 m 32(33~) -7S UTD UTD
1+2 - 39 FD FD FD
1+4 m,h 12 -6 +3 +3
1+4,2 m,h,h  - ±0 +11G +9
1+4,2,4 m,h,h,m  - -12~-11 +S D
1+4,2,d+4 m,h,h,l  - -26 KBD KBD
f+2 m 17~18 -10~-9 +8~+9S +8~+9S
f+2,4 m,m  - -10 -1 KZD
f+3 h 21 -5 KMD KMD
f+4 m 15 -12 - +
f+4,3 m,m  - -14? KZD KZD
f+4,3,f m,m  - -14? KZD KZD
d/f+1 m 13 -3 +8 +8
d/f+1,2 m,m  - -8 +3S +3S
d/f+1,2,f,f m,m  - -6 +5S +5S
d/f+3 m 16 -9 +2 +2?
d/f+3,2 m,m  - -13 -7 -7?
d/f+3,2,4 m,m,m  - -27?~ TKD TKD
d/f+3,2,4,U m,m,m  - - TKD TKD
d/f+4 m 13 -9 +2 +2
d/f+4,4 m,m  - -15~-14 -4~-3S -4~-3S
d/f+1+2 m 20S -4 +7S UTD
d+1 m 18? -10 FD FD
d+3 l 18 -12 -1 +7S
d+3+4 m,m 15 -15 U U
d+3+4 m 15 -23? -17?~ -17?~
d/b+2 l 22S -12 +5S +5S
b+1 h 12 -6 +5 +5
b+1,2 h,m -12 FD FD
b+1,2,B h 12 - + +
b+2 h 17 -13 -2 -2
b+2,3 h,h  - -1 +1 +1
b+2,4 h,h  - -13 -4 -4
b+2,4,2 h,h,m  - -1 +1 +1
b+2,4,2,1 h,h,m,m  - -9 +2? +2?
b+2,4,2,1,2 h,h,m,m,m  - -5 D KFD
b+3 m  - -16 D D
b+4 m 16?~17 -9~-8 TKD KZD
b+1+2 - - - - -
4ホールドWP 30 + +8 +8
4ホールドWP 66? + +9? +9?
4ホールドWP 103 +17G KMD KMD
b+1+4 ! 43A FU FU FU
B+1+4 ! 63A FU FU FU
u/b+2 h 20 -4 YKD YKD
u+4 m 20 -26~ D D
u/f+4,u m 20 -26? D D
u/f+3 m 28 +3S +7 KZD
u/f+4 m 18 -8 YKD YKD
u/f+1+2 - 18 D D D
u/b+2+4 m 56 -3 TD TD
u+2+4 m 56 -3 TD TD
u/f+2+4 m 56 -3 TD TD
f,f+2 m 15(16~) -11 D KFD
f,f+3 m 17(18~) -12 -6 KZD
f,f+3,1 m,h  - ±0? +5? KZD?
f,f+3,1,f,f m,h  - -2 +3 KZD?
f,f+3,1,3 m,h,l  - -15 KBD KBD
f,f+3,1,4 m,h,m  - -5 D KZD
f,f+3,1,b+1+2 m,h,  - - + +
f,f+4 h 17(18~) +5 YKD YKD
b,f+2 m 15~16
(15~)
-12 -1,+1? YRD(-2)
b,f+2,1 m,m  - -12 +1? +1?
b,f+2,1 m,m  - YRD(-2)
b,f+2,1,2 m,m,m  - -13? D KFD
b,f+2,1,d/f+2 m,m,m  - -11? KMD KMD
b,f+2,1,4 m,m,m  - -8,9?S UTD UTD
f,f,f+3 m 22(25~) +17G D D
ws+1 m 13 -6 +5 +5
ws+1,2 m,m  - -5 +6 +6?
ws+2 m 15 -12 KMTD KMTD
ws+4 m 11 -3 +8 +8
ws+4,4 m,m  - -15~-14 -4~-3S -4~-3S
ss+2 m 19(20~) -20 KMU KMU
ss+2,U m - - TD -
相手ダウン中に
2WP
l 25 -15 UTD UTD
COMMANDHIT RANGEHIT FRAMESBLOCK ADVHIT ADVCOUNTERHIT ADV
3+4 - A - - -
3+4,1 h  - -9? + KMD
3+4,2 h A D
3+4,3 m  - -13? FD +(SM)
3+4,1+2 - 60 FD FD FD
3+4,f+1+2 - 103 FD FD FD
COMMANDHIT RANGEHIT FRAMESBLOCK ADVHIT ADVCOUNTERHIT ADV
f,n,d,d/f - S - - -
f,n,d,d/f,u/f - A - - -
f,n,d,d/f,u/f+3 m 22(26?~) +17G D D
f,n,d,d/f+1 m 22A(26~) -15~-14 D D
f,n,d,d/f+1,U/F m 22A(26~) -15~-14 UTD UTD
f,n,d,d/f+1,3 m,m  - -14 D D
f,n,d,d/f+1,4 m,l  - -20 KBD KBD
f,n,d,d/f+2 h 11(15~) -10 U U
f,n,d,d/f+2 h 11(14~) +5 U U
6n23~
最大伸ばしRP
h 13(35~) -4 +7 +7
f,n,d,d/f+3 m 26(29~) -3S TD TD
f,n,d,d/f+3 l 33(37~) -18 KBD KBD
f,n,d,d/f+4 l 16(19~) -23 +9S? KBD
f,n,d,d/f+4 l 16(20~) -23? +9S? KBD
f,n,d,d/f+4 l 16(20~) -23 +9S? KBD
f,n,d,d/ff+4,4 l,m  - -20 +2S TD

0 comentários: